ŻŁOBEK SAMORZĄDOWY
W STRZELCACH KRAJEŃSKICH

ul. Drzymały 4
 66-500 Strzelce Krajeńskie
Dyrektor: Hanna Herter
e-mail: zlobek.strzelce@gmail.com
tel. 95 763 24 49

Żłobek Samorządowy jest jednostką organizacyjną Gminy Strzelce Krajeńskie, działająca w formie jednostki budżetowej i prowadzi gospodarkę finansową według zasad  określonych w ustawie  o finansach publicznych.

Głównym celem działania Żłobka jest sprawowanie funkcji opiekuńczej oraz zapewnienie kompleksowego rozwoju dzieci, uwzględniając ich indywidualne zainteresowania, potrzeby a także ich możliwości psychofizyczne.

Opieką objęte są dzieci od ukończenia  20 tygodnia życia do lat trzech, nie dłużej niż do zakończenia roku szkolnego, w którym dziecko kończy 3 rok życia lub w przypadku gdy niemożliwe lub utrudnione jest objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym  - 4 rok życia.

W Żłobku zapewnia się opiekę nad dzieckiem w wymiarze do 10 godzin dziennie względem każdego dziecka. Czas pracy placówki w godzinach od 6 30 - 16 00.
Przebywającym dzieciom zapewnia się pełne wyżywienie - 4 posiłki: śniadanie, drugie śniadanie, obiad i podwieczorek.

 

 

* Uchwała w sprawie nadania statutu Żłobkowi Samorządowemu w Strzelcach Krajeńskich