PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA
W STRZELCACH KRAJEŃSKICH

ul. Ks. J. Popiełuszki 31
66-500 Strzelce Krajeńskie
tel./faks: 95 763-29-62
e-mail: pspstrzelce@o2.pl
www:http://pspstrzelce.edupage.org

Budynek szkolny wzniesiony został w 1889 roku przez miejscowy warsztat budowlany, w sąsiedztwie dawnych obwarowań historycznego miasta. Publiczna Szkoła Podstawowa jest najstarszą placówką oświatową w mieście. 11 maja 1945 rok, to początek istnienia szkoły. Do nauki przystąpiło 57 dzieci.

W budynku dzisiejszej szkoły mieścił się wtedy szpital wojskowy, a zajęcia lekcyjne odbywały się w budynku przy ulicy Ludowej.
W budynku z czerwonej cegły szkoła funkcjonuje od 1 września 1945 roku. Do szkoły uczęszczało wówczas 176 uczniów i zatrudnionych było 4 nauczycieli. Z kolei w roku 1947 kroniki odnotowują 334 uczniów, w tym także z Brzozy, Lichenia, Sokólska i Wielisławic. Z każdym kolejnym rokiem zwiększała się ilość uczniów i nauczycieli. W roku szkolnym 1957/1958 zapisanych było 710 uczniów i pracowało 18 nauczycieli.

W listopadzie 1970 roku podjęto decyzję o budowie sali gimnastycznej i boiska szkolnego. Do budowy przystąpiono w roku 1974 roku. Nowo zbudowaną salę oddano do użytku w roku 1977 a oficjalne otwarcie i przekazanie wielofunkcyjnego boiska sportowego miało miejsce 1 czerwca 1978 roku.
W tamtych latach szkoła należała do najbardziej przeciążonych w województwie. Zajęcia lekcyjne trwały od godziny 8.00 do godziny 18.00. Decyzję o rozbudowie szkoły podjęto wroku 1986. Budowa nowej części trwała dwa lata i oddano ją wewrześniu 1988 roku. Pawilon był przeznaczony dla uczniów klas I – III z 7 izbami lekcyjnymi, co znacznie poprawiło warunki pracy dzieci i nauczycieli.
W czerwcu 2000 roku mury szkoły opuścili ostatni absolwenci klas ósmych, gdyż od września tego roku wprowadzona została reforma oświatowa, której jednym z założeń była sześcioklasowa szkoła podstawowa.

Szkoła swym zasięgiem obejmuje uczniów mieszkających w Strzelcach Krajeńskich, Brzozie, Chwytowie, Ciecierzynie, Czyżewie, Długiem, Gardzku, Golczewicach, Licheniu, Małym Osiedlu, Piastowie, Przyłęgu, Sidłowie, Sławnie, Strzelcach Klasztorne i Wełminie.