* Uchwała w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania

* Uchwała w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na obszarze Gminy Strzelce Krajeńskie

* Uchwała w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych szkół podstawowych, przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, prowadzonych przez osoby prawne lub osoby fizyczne inne niż Gmina Strzelce Krajeńskie oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji

* Uchwała w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania