DOWOZY DZIECI DO SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI


Organizacja dowozów przez Zespół Wychowawczo – Oświatowy realizowana jest zgodnie z przepisem art. 17 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, z którego wynika obowiązek organizacji bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dziecka albo zwrot kosztów przejazdu dziecka środkami komunikacji publicznej, w przypadku gdy długość drogi z domu dziecka do szkoły przekroczy odpowiednio dla uczniów klas I – IV szkoły podstawowej – 3 kilometry oraz dla uczniów klas V – VI szkoły podstawowej i gimnazjum – 4 kilometry.

W tym zakresie w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego wybierany jest przewoźnik, który realizuje w okresie roku szkolnego usługę transportową polegającą na przewozach szkolnych uczniów, którzy zamieszkują na terenie gminy Strzelce Krajeńskie do Publicznego Gimnazjum w Strzelcach Krajeńskich, Szkoły Podstawowej w Bobrówku, Ogardach, Tucznie, Wielisławicach, Strzelcach Krajeńskich, Przedszkola Samorządowego nr 1 w Strzelcach Krajeńskich oraz do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Strzelcach Krajeńskich -  w roku szkolnym 2015/2016 wyżej wymieniona usługa realizowana jest przez – Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej PKS z Gorzowa Wlkp.

Przewozy odbywają się zgodnie z ustalonym harmonogramem dowozów zapewniającym jak najkrótszy czas przewozu uczniów oraz ich terminowe dotarcie na zajęcia szkolne. W czasie przewozu zapewniana jest opieka nad przewożonymi uczniami oraz pomoc przy wsiadaniu i wysiadaniu z pojazdu.

Zespół Wychowawczo – Oświatowy realizuje również obowiązek zapewnienia uczniom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższej szkoły podstawowej i gimnazjum, także do najbliższej szkoły ponadgimnazjalnej, oraz bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do ośrodka umożliwiającego dzieciom i młodzieży realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki. W tym zakresie również wybierany jest przewoźnik realizujący usługę transportową polegająca na przewozach dzieci i uczniów niepełnosprawnych do placówek w Gorzowie Wielkopolskim i Barlinku. Dowóz odbywa się na podstawie ustalonego harmonogramu. W roku szkolnym 2015/2016 wyżej wymieniona usługa realizowana jest przez firmę Przewóz Osób – Usługi Transportowe Jan Tatarzyński ze Zwierzyna - dowóz do placówek w Gorzowie Wielkopolskim, oraz Usługi Przewozowe Tatarzyńscy Sp. z o.o. ze Starego Kurowa – dowóz do placówek w Barlinku.

Ponadto w przypadkach gdy dowóz ucznia niepełnosprawnego realizowany jest przez opiekuna dziecka zawierana jest umowa na podstawie, której dokonywany jest zwrot kosztów przejazdu ucznia.

Zespół Wychowawczo – Oświatowy realizuje także usługę dowozu uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Strzelce Krajeńskie do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Strzelcach Krajeńskich w ramach posiadania własnego środka transportu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych.