ZESPÓŁ WYCHOWAWCZO – OŚWIATOWY
Al. Wolności 48
66-500 Strzelce Krajeńskie

Dyrektor: Zbigniew Pytel

e-mail: z.pytel@strzelce.edu.pl      dyrekcja.zwostrzelce@op.pl
tel. (95) 7632578, 7632679, 7636321

Zastępca dyrektora: Monika Sikora
e-mail: m.sikora@strzelce.edu.pl
tel. (95) 7636318

Główny księgowy: Agnieszka Goździcka
e-mail: a.gozdzicka@strzelce.edu.pl      ksiegowazwo@op.pl
tel. (95) 7636323

e-mail: zwo@strzelce.edu.pl      zwostrzelce@op.pl
fax: (95) 7632916
NIP: 599-00-15-137
Regon: 210248602

godziny urzędowania:
poniedziałek – piątek: 7:30 – 15:30