Siedziba placówki mieści się w budynku Starostwa Powiatowego:

ul. Józefa Pankiewicza 5-7 66-400 Gorzów Wlkp.
tel: (95)7-330-467; (95)7-330-468
e-mail: porpsychped1@powiatgorzowski.pl
Mapka dojazdu

Wczesne wspomaganie

CO TO JEST WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU?
Wczesne wspomaganie rozwoju to zespół działań mających na celu pobudzanie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole.

KIEDY DZIECKO MOŻE ZOSTAĆ OBJĘTE WCZESNYM WSPOMAGANIEM ROZWOJU W PORADNI?
Dla prawidłowego rozwoju dziecka, jego przyszłej kariery szkolnej oraz uczestnictwa w życiu społecznym duże znaczenie ma okres wykrycia niepełnosprawności i podjęcia wszechstronnych działań stymulujących jego rozwój.
Z uwagi na to, iż w rozwoju dziecka etapem szczególnie intensywnych zmian i podatności na oddziaływania terapeutyczne jest okres od narodzin do rozpoczęcia nauki w szkole, stąd najbardziej korzystne jest wczesne wspomaganie rozwoju podjęte jak najwcześniej.
Opieką w poradni obejmowane są dzieci na podstawie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju. Opinię dla dziecka rodzice mogą uzyskać po złożeniu wniosku w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Gorzowie Wlkp.

JAKĄ POMOC MOŻNA UZYSKAĆ NA TERENIE PORADNI?
W poradni funkcjonuje Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju. Opiekę i wykwalifikowaną pomoc zapewniają wchodzące w skład zespołu osoby posiadające przygotowanie do pracy z małymi dziećmi: pedagodzy, psycholodzy, logopedzi i inni specjaliści - w zależności od potrzeb dziecka.
Zadaniem zespołu jest objęcie opieką kompleksową dziecka, jak również jego rodziny.
Dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju na terenie poradni może jednocześnie uczestniczyć w zajęciach na terenie innych ośrodków i placówek, np. Ośrodka Wczesnej Interwencji.

Zajęcia obejmują:
 • różnego rodzaju i typu terapie: psychologiczną, pedagogiczną, logopedyczną, np. bazujące na Metodzie Ruchu Rozwijającego W. Sherborne, Metodzie Dobrego Startu oraz programie "Wielozmysłowa stymulacja dzieci niepełnosprawnych oraz relaksacja w oparciu o Salę Doświadczania Świata"
 • różne formy wspierania rodzin (np. porady indywidualne, "Szkoła dla rodziców")

  W ramach wczesnego wspomagania rozwoju prowadzone są zajęcia indywidualne oraz grupowe dla dzieci (od 3 roku życia), w których mogą uczestniczyć rodzice.
  Zajęcia prowadzone są w pomieszczeniach poradni wyposażonych do tego celu w sprzęt i pomoce dydaktyczne.
  Częstotliwość zajęć dostosowana jest do możliwości psychofizycznych dzieci.

  Opracowała: Dorota Poźniak-Przełomiec

 • START
  O PLACÓWCE
  PRACOWNICY
  DZIAŁY
  AKTUALNA OFERTA
  ARCHIWUM
  WARTO WIEDZIEĆ
  ADMINISTRATOR
  NASI PARTNERZY
  www.ppp1.powiatgorzowski.pl wszelkie prawa do dyspozycji Google - WebMaster LDS Entertainment.pl