Siedziba placówki mieści się w budynku Starostwa Powiatowego:

ul. Józefa Pankiewicza 5-7 66-400 Gorzów Wlkp.
tel: (95)7-330-467; (95)7-330-468
e-mail: porpsychped1@powiatgorzowski.pl
Mapka dojazdu

Konferencje, warsztaty

19 maja 2008

Uwieńczeniem II edycji programu "Logobajki" oraz konkursu plastycznego "Logobajkowa gimnastyka uszu, buzi i języka" była impreza integracyjna dla nagrodzonych dzieci, ich rodziców i nauczycieli p. t. "Logobajkowy teatrzyk". Uczestnicy w kreatywny sposób włączyli się w logopedyczne ćwiczenia oparte o motywy znanych i lubianych bajek. Zabawy "Logobajkowe" przeprowadzono na terenie poradni oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

10 marca 2008

Pracownicy działu Trudności Dydaktycznych PPP1 zorganizowali warsztaty dla nauczycieli matematyki na temat "Diagnoza i praca z dzieckiem mającym trudności w nauce matematyki", które przybliżyły przyczyny i charakterystyczne objawy trudności w matematyce w kontekście parcjalnych deficytów w sferze poznawczej, wyszczególniając dyskalkulię jako specyficzną trudność w procesie uczenia się.

20 lutego 2008

Pod patronatem Starosty Powiatu Gorzowskiego odbyła się konferencja dla dyrektorów szkół i pracowników socjalnych p.t. "Interwencja wobec krzywdzonego dziecka w praktyce". Realizatorami spotkania były Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kostrzynie, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1 w Gorzowie Wlkp., Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Sekcja Prewencji KM Policji, Prokuratura Rejonowa w Gorzowie Wlkp. Podniesienie poziomu wiedzy z zakresu procedury interwencyjnej , ujednolicenie procedury, wypracowanie współpracy w sytuacji krzywdzenia dziecka to kluczowe tematy spotkania.

1. Symptomy krzywdzonego dziecka - lek. med. Anna Łoś - specjalista chirurgii dziecięcej. [pobierz prezentacje]

2. Rozpoznawanie dziecka doznającego przemocy - Magdalena Żołno - psycholog. [pobierz prezentacje]

3. Procedury interwencji - Joanna Kaup-Zimna - z-ca naczelnika Sekcji Prewencji KM Policji w Gorzowie Wlkp. [pobierz prezentacje]

15-16 listopada 2008

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Gorzowie Wlkp. zaprezentowała swoje osiągnięcia na III Krajowym Forum Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Warszawie p.t. "Dobre praktyki w drodze ku lepszej jakości". Organizatorem forum było Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej. Działania poradni, w szczególności działu logopedycznego przedstawione zostały przez Beatę Bieńkowska-Blatkiewicz i Barbarę Skwierzyńską, które w swoim wystąpieniu dotyczącym własnego programu podzieliły się informacjami i spostrzeżeniami prezentując "Doświadczenia z realizacji programu >Logobajki<".

5 czerwca 2007

Z inicjatywy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku funkcjonującej przy Starostwie Gorzowskim zrealizowano Powiatowe Forum na Rzecz Przeciwdziałania Zachowaniom Ryzykownym wsród Dzieci i Młodzieży p.t. "Zrozumieć próby samobójcze". Jednym z organizatorów konferencji była Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 1. Forum umożliwiło analizę prób samobójczych w aspekcie socjologicznym, medycznym, psychologicznym i filozoficznym. Powiatowe Forum skupiło przedstawicieli władz samorzadów gminnych, instytucji pomocy społecznej, oswiaty, rodziców, policji i prokuratury oraz przedstawicieli dekanatu. Forum stało się istotnym ogniwem profilaktyki samobójstw na terenie powiatu gorzowskiego.

4 czerwca 2007

Pracownicy działu Poradnictwa dla Dzieci Wadami Mowy zorganizowali w siedzibie PPP1 oraz Starostwa Powiatowego warsztaty metodyczne p.t. "Kiedy do logopedy" adresowane do nauczycieli przedszkoli oraz do nauczycieli rocznego przygotowania przedszkolnego dla dzieci sześcioletnich. Części teoretycznej w postaci multimedialnego wykładu (okresy rozwoju mowy dziecka 0- 7 lat, zaburzenia mowy dzieci, wady rozwojowe a wady wymowy) towarzyszyła prezentacja ćwiczeń z dzieckiem z zaburzona mowa. Dopełnieniem warsztatów było przedstawienie osiągnięć działu logopedycznego oraz finał I edycji LOGOBAJEK - uroczystość wręczenia nagród dzieciom biorącym udział w konkursie plastycznym "Moje ulubione LOGOBAJKI".

4 kwietnia 2007

Pracownicy działu Trudności Dydaktycznych zrealizowali na terenie PPP1 warsztaty dla nauczycieli języka polskiego szkół podstawowych (rejonu działania poradni) p.t. "Diagnozowanie dysleksji". Udział w warsztatach przybliżył nauczycielom sposób realizacji zaleceń zawartych w opiniach wydawanych przez poradnię dotyczących uczniów z dysleksja, dysortografia, dysgrafia i dyskalkulia.

START
O PLACÓWCE
PRACOWNICY
DZIAŁY
AKTUALNA OFERTA
ARCHIWUM
WARTO WIEDZIEĆ
ADMINISTRATOR
NASI PARTNERZY
www.ppp1.powiatgorzowski.pl wszelkie prawa do dyspozycji Google - WebMaster LDS Entertainment.pl