Siedziba placówki mieści się w budynku Starostwa Powiatowego:

ul. Józefa Pankiewicza 5-7 66-400 Gorzów Wlkp.
tel: (95)7-330-467; (95)7-330-468
e-mail: porpsychped1@powiatgorzowski.pl
Mapka dojazdu

Sala doświadczenia świata
W Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr1 funkcjonuje specjalistyczny gabinet terapeutyczny – Sala doświadczania świata.

Sala doświadczania świata to specjalnie wyodrębnione pomieszczenie, które jest wyposażone w różnorodne urządzenia stymulujące rozwój zmysłów ( równowagi, wzroku, słuchu, dotyku, węchu , smaku) oraz sprzyjające relaksacji. Dominującymi elementami wyposażenia są: przytłumione kolorowe światła, relaksująca muzyka, miękkie podłoże. Wiele z elementów oddziaływuje jednocześnie na kilka zmysłów, dochodzi wówczas do tzw. integracji sensorycznej, procesu percepcji zmysłowej wrażeń docierających do naszego ciała i integrowanych w układzie nerwowym tak, by mogły być użyte do powstania odpowiednich reakcji.Zajęcia terapeutyczne w Sali odbywają się w oparciu o opracowany program: "Wielozmysłowa stymulacja dzieci niepełnosprawnych oraz relaksacja w oparciu o >Salę doświadczania świata<", którego celem jest:

 • zwiększenie wielozmysłowej bazy doświadczeń dziecka, poszerzenie oferty poznawania i odbioru nowych bodźców,
 • zwiększenie aktywności i motywacji do poznawania oraz chęci do nawiązywania kontaktu,
 • rozwój zainteresowań, procesów poznawczych, zwiększenie wrażliwości,
 • zwiększenie poczucia świadomości istnienia, poprawa orientacji w schemacie ciała i przestrzeni, usprawnienie funkcji wzrokowych, słuchowych, ruchowych oraz koordynacji wzrokowo-słuchowo-ruchowej,
 • wprowadzenie uczestników w stan relaksacji i odpoczynku, wywołanie zadowolenia i poczucia bezpieczeństwa, ułatwienie pokonywania lęku,
 • stworzenie możliwości urozmaiconej, ciekawej formy spędzenia wolnego czasu.

 • START
  O PLACÓWCE
  PRACOWNICY
  DZIAŁY
  AKTUALNA OFERTA
  ARCHIWUM
  WARTO WIEDZIEĆ
  ADMINISTRATOR
  NASI PARTNERZY
  www.ppp1.powiatgorzowski.pl wszelkie prawa do dyspozycji Google - WebMaster LDS Entertainment.pl