INFORMACJE BIEŻĄCE

 

Wiedzę możemy zdobywać od innych, 
ale mądrości musimy nauczyć się sami.

Adam Mickiewicz

Szanowni Państwo
Dyrektorzy, Nauczyciele, Pracownicy,
Drodzy Rodzice i Uczniowie

Dobiega końca kolejny rok nauki i pracy, z tej okazji chciałbym serdecznie podziękować Dyrektorom, Nauczycielom i Pracownikom placówek oświatowych za czas efektywnej i rzetelnej pracy, za zaangażowanie w podejmowaniu cennych inicjatyw, za tworzenie odpowiednich warunków i szans rozwoju dla każdego ucznia, w różnorodnych obszarach edukacji.
Uczniom gratuluję sukcesów – tych małych, wynikających z codziennego wysiłku i tych największych, które osiągnęli na egzaminach, sprawdzianach, olimpiadach, konkursach i zawodach. Każdy z Was zasłużył na relaks – wykorzystajcie czas nadchodzących wakacji z radością, jakie niesie ze sobą lato. Życzę wakacji pełnych wrażeń i miłych spotkań.
Słowa podziękowania kieruję również do Rodziców za wspieranie wysiłku nauczycieli w pracy dydaktycznej, opiekuńczej i wychowawczej, za obecność i współdziałanie w realizacji zadań edukacyjnych. Rodzice i Nauczyciele powinni mówić „ jednym głosem”, bowiem tylko w takich warunkach można kształtować osobowość ucznia i wyposażyć go w niezbędną wiedzę.
Wszystkim Państwu, Uczniom i ich Rodzicom życzę pięknych i bezpiecznych wakacji.

Wiesław Sawicki
Burmistrz Strzelec Krajeńskich

 

Szanowni Państwo,
Dyrektorzy, Nauczyciele, Pracownicy
Drodzy Rodzice i Uczniowie

Zakończenie roku szkolnego to chwila, na którą z niecierpliwością czekają zarówno uczniowie, nauczyciele jak i rodzice. To czas refleksji i pożegnań.
Wszystkim nauczycielom gratuluję odniesionych w mijającym roku sukcesów pedagogicznych, a wszystkim pozostałym pracownikom naszych placówek dziękuję za pracę na rzecz uczniów i wychowanków.
Drodzy Uczniowie, koniec roku szkolnego to dzień, w którym odbierzecie świadectwa będące ukoronowaniem Waszej pracy, pożegnacie nauczycieli, koleżanki, kolegów. Część z Was powróci we wrześniu, z kolei absolwenci wraz z początkiem nowego roku szkolnego rozpoczną nowy etap w edukacji. Gratuluję wyników w nauce, sporcie, osiągniętych sukcesów w olimpiadach i konkursach. Przed Wami wakacje, okres wypoczynku i zabawy.
Rodzicom dziękuję za współpracę, która jest gwarancją sukcesu wychowawczego. Nawet najbardziej ofiarna praca nauczycieli bez wsparcia Rodziców nie przyniesie pożądanych efektów.
Życzę wszystkim udanego wypoczynku, tak bardzo zasłużonego po trudach intensywnej nauki i pracy.

Zbigniew Pytel
Dyrektor Zespołu
Wychowawczo-Oświatowego